عارضه هالوکس والگوس بونیون

عارضه هالوکس والگوس بونیون

هالوکس والگوس یا همان بونیون پا یک برجستگی استخوانی است ،که از تعویض مجدد مفصل در پایه انگشت بزرگ پا ایجاد می شود ؛ هالوکس والگوس بونیون شست پا اغلب بر قسمت درونی پا در مرکز انگشت شست پا در پایه پا تاثیر می گذارد، و همچنین می تواند بر خارج انگشت شست نیز تاثیر گذار باشد این موضوع، درزنان و مردان رخ می دهد اما در زنان بیشتر است.
این عارضه،گاهی با علائمی همراه است، و گاه بدون علائم می باشد عارضه ای که یک تغییر شکل پیشرونده است و در یک جمله کوتاه راههای درمان آن می تواند شامل استراحت، سرمازدگی، تغییر کفش، پشتیبان پا (ارتوپیک)، داروها، تزریق استروئید و یا جراحی باشد.
در حالی که علت دقیق شناخته نشده است، اعتقاد بر این است که به علت عوامل متعددی از جمله عملکرد غیرطبیعی پا و مکانیک، از قبیل ، آناتومی غیرطبیعی در ابتدا MTP مشترک و عوامل ژنتیکی ایجاد می شود. عوامل شایع در به وجود آمدن باعث شده که این مورد در جوانان بیشتر باشد ؛ بیومکانیک غیر طبیعی می تواند منجر به بی ثباتی ناشی از اختلال فالانگال متاتارس و اختلالات عضلانی شود که موجب تغییر شکل پذیری می شود.
آناتومی غیرطبیعی، در اولین MTP مفصل می تواند یک شخص را در معرض انحطاط پینه قرار دهد ؛ یک مطالعه نشان می دهد ، که یک وراثت پذیری ژنتیک قابل توجهی از ناهنجاری های پینه ای در بین نژاد قفقاز اروپایی وجود دارد.
هرچند کفش به طور مستقیم باعث ایجاد پینه و برآمدگی نمی شود، ولی مطمئنا وضعیت را درد آور و متورم تر می کند ؛ دیگر عواملی که کمتر شایع هستند از این نوع ناهنجاری، شامل آسیب هایی به (کشش، شکستگی و آسیب عصبی)، اختلالات عصبی یا عضلانی (بیماری فلج اطفال یا بیماری قلبی- امراض دندان) و اختلاف طول اندام (یک پا کوتاهتر از دیگر هستند). عضو بلندتر، باعث خم و چرخش بیشتر می شود.

 برای به اشتراک گذاشتن این مطلب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: